Comic Life

Comic Life

Comic Life 2 làm cho anh có nhiều cách để khám phá của sự sáng tạo
Người dùng đánh giá
4.6  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
Mở rộng những gì anh có thể làm gì với ảnh kỹ thuật số! Với một báo động hoạt động sẵn tính năng, Comic Life 2 làm cho anh có nhiều cách để khám phá của sự sáng tạo - liven đi nghỉ tỉnh, kể một câu chuyện, thậm chí tạo ra thế nào-phải hướng dẫn! Này phiên bản mới nhất của plasq là giải thưởng thắng ảnh truyện tạo phần mềm là điều tức cười hơn thôi, dễ dàng hơn và tốt cho đứa trẻ.
Thông tin được cập nhật vào: